Żyję, marząc o raju. Samuele Duranti

Religia i religioznawstwo

Informacje

Wszystko rozpoczęło się na końcu. Jej śmierć miała ogromny i niespotykany oddźwięk. Potem napłynęły listy i świadectwa. Książeczka księdza Giancarlo Setti ,,Nella luce dell'Epifania" (,,W świetle Objawienia Pańskiego") została wydana w stu dwudziestu tysiącach egzemplarzy i...

Dostępne strony