Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku Tom II

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Celem książki było zilustrowanie najważniejszych wydarzeń, procesów społecznych oraz przemian politycznych, których areną były ziemie polskie w latach 1864-1918.

Dostępne strony