Sprawności moralne a wartości

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Monografię otwiera artykuł doświadczonego i cenionego pedagoga Andrzeja Michała de Tchorzewskiego pt. Cnoty, wartości i sprawności moralne kategoriami języka nauk pedagogicznych. Autor dokonuje szczegółowejanalizy i potrzebnego uporządkowania tytułowych pojęć oraz ukazuje relacje...

Dostępne strony