Rytmika Emila Jaques-Dalcroze\'a w edukacji i terapii dzieci z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej

E-książki

Informacje

kosmetyki koreańskie

Głównym problemem większości dzieci z ADHD są deficyty uwagi oraz zakłócenia hamowania swojego zachowania (Barkley, Borkowska, Kołakowski). Na kosmetyki koreańskie konieczność wczesnej diagnozy oraz leczenia dzieci z tym rzeczywistym zaburzeniem rozwojowym zwraca uwagę wielu badaczy i specjalistów...

Cena: 38,79 40,32 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie