Przestrogi dla Polski

E-książki

Informacje

"Przestrogi dla Polski" zostały wydane po raz pierwszy anonimowo z datą 4 stycznia 1790 r. W publikacji tej rozwija Staszic swoje poglądy, cięcie metali które zawarł w "Uwagach nad życiem Jana Zamoyskiego". Na plan pierwszy wysuwają się dwie sprawy - ustrój Rzeczypospolitej szlacheckiej oraz koncepcja...

Dostępne strony