Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 8

E-książki

Informacje

Myślą przewodnią przedłożonego tomu Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością jest spojrzenie na zadania instytucji szkoły oraz uwarunkowania i efekty procesu kształcenia w kontekście rozwoju uczniów. Z jednej strony...

Cena: 20,86 23,84 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie