Podstawowe izolacje budowlane

Szkoły zawodowe

Informacje

W książce omówiono podstawowe rodzaje izolacji w budownictwie oraz stosowane środki i technologie ich praktycznej realizacji.Adresatami książki są https://www.apteka-leki.pl/kategoria/102-kosmetyki.html osoby zatrudnione w budownictwie - dozorze i bezpośrednim wykonawstwie - oraz uczniowie szkół budowlanych średnich i zasadniczych.

Dostępne strony