Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych

Kultura i sztuka

Informacje

Spośród wszystkich zwrotów i przełomów humanistyki to właśnie ten "obrazowy" (ikoniczny/wizualny/piktorialny) opisuje się najczęściej we zielone obrazy współczesnych badaniach nad kulturą. Na przecięciu podejścia kulturoznawczego i antropologicznego prężnie rozwijają się antropologie: obrazu,...

Dostępne strony