Organizacja robót rozbiórkowych Podręcznik do nauki zawodu

Szkoły zawodowe

Informacje

Podręcznik do nauczania w zawodzie technik budownictwa realizujący treści z zakresu kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych - B.33.5. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych. W książce omówiono przygotowanie i wykonywanie...

Dostępne strony