Nadzieja w życiu ludzi

E-książki

Informacje

Książka poświęcona jest roli ludzkiej nadziei w sytuacjach trudnych... takich, jak urodzenie chorego dziecka, sieroctwo społeczne, podjęcie agrotkanina biała cena się wychowania nieswoich dzieci, opuszczenie przez bliską osobę, zapadnięcie na chorobę psychiczną, alkoholizm, uzależnienie od narkotyków,...

Dostępne strony