Modele biznesowe w działalności MMSP

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W książce poruszona została problematyka tworzenia i rozwoju modeli biznesowych w podmiotach z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka, posługując się licznymi studiami przypadków z własnej praktyki doradczej, analizuje czynniki i uwarunkowania tworzenia przez...

Dostępne strony