Kryzys w przedsiębiorstwie

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Nawet najlepiej zorganizowane i rynkowo przystosowane przedsiębiorstwo nie jest odporne na ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zwłaszcza, że to ryzyko ma wymiar nie tylko lokalny ale jak doświadczamy tego obecnie - globalny.Obliczem ryzyka w aktywności przedsiębiorstwa jest...

Dostępne strony