Kontyngenty Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych w latach 1973?1999. Konflikty ? interwencje ? bezpieczeństwo

Polityka

Informacje

`Zasadniczym celem naukowym niniejszej monografii jest rekonstrukcja dziejów zaangażowania polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowe operacje pokojowe w latach 1973-1999 oraz ukazanie roli, jaką odegrały w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w badanym okresie....

Dostępne strony