Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się

E-książki

Informacje

Kompetencje pracownicze w ogranizacji uczącej się. Metody doskonalenia i rozwojuKompetencjepracownicze są obecnie jednym z głównych czynników warunkujących uzyskanie przewagi konkurencyjnejzarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Dlatego też zagwarantowanieciągłego...

Dostępne strony