Kolacja

Dramat

Informacje

Sprzeczność poglądów i brak próby wzajemnego zrozumienia sprawiają, że rodzinne serdeczności przy kolacji wigilijnej nie trwają długo. http://www.agdrtvit.e-sas.pl/ Z ciętych dialogów wyłaniają się paradoksy prawicowego i lewicowego myślenia, trafnie obrazując hipokryzję polskiego społeczeństwa drugiej...

Dostępne strony