Kodeks karny Wybór orzecznictwa

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Prezentowany komentarz zawiera zbiór najważniejszych orzeczeń z zakresu prawa karnego, mających istotny wpływ na właściwy sposób interpretacji http://marlibo-medica.pl/ poszczególnych przepisów zawartych w kodeksie karnym.W publikacji zostały przytoczone nie tylko orzeczenia sądów apelacyjnych i Sądu...

Dostępne strony