Kaplica zamkowa w Raciborzu

Kultura i sztuka

Informacje

Opracowanie porusza następujące zagadnienia związane z kaplicą pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego na zamku w Raciborzu: kaplica jako perła gotyku dieta z dostawą lubin i pomnik dziejowy, władcy Raciborza wobec idei zjednoczenia Polski - tło historyczne poprzedzające powstanie kaplicy, kolegiata raciborska jako...

Dostępne strony