Geodezja inżynieryjno-drogowa

Geografia

Informacje

Nowe, rozszerzone wydanie podręcznika dotyczącego pomiarów geodezyjnych związanych z budową i eksploatacją dróg. Omówiono tu: kształtowanie geometryczne kawa rozpuszczalna w saszetkach dróg - podstawy teoretyczne i zagadnienia praktyczne, sposoby sporządzania mapy numerycznej i obrazów perspektywicznych drogi za...

Dostępne strony