Gdzie taki sam Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci i młodzieży z dysleksją

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Ćwiczenia zostały opracowane z myślą o dzieciach i młodzieży z dysleksją, dla osób ze skrzyżowaną lateralizacją oraz pacjentów z zaburzeniami lewopółkulowego przetwarzania informacji. Prawidłowa percepcja wzrokowa jest kluczowa przy nauce czytania i pisania, podczas rozwiązywania...

Dostępne strony