Franciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów w średniowieczu.

E-książki

Informacje

Franciszkanie należą do tych zakonów, które przez całe stulecia w sposób najbardziej widoczny oddziaływały na postawy religijne społeczeństw średniowiecznej Europy Środkowej i Polski. Pomimo tego w polskiej historiografii zainteresowanie ich przeszłością jest stosunkowo małe....

Dostępne strony