Formacja kapłańska, Jan Paweł II (24)

zPozostale

Informacje

Posynodalna adhortacja apostolska "Pastores dabo vobis" o formacji kapłanów we współczesnym świecie".

Dostępne strony