Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach

Technika, rolnictwo, mechanika

Informacje

Książka jest przeznaczona dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji E i dozoru D, i zawiera wiadomości wymagane na egzaminie...

Dostępne strony