Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. Dopuszczalność i granice jej prowadzenia

E-książki

Informacje

W publikacji omówiono zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem jej racjonalności i efektywności, a przede wszystkim w kontekście legalności, w tym dopuszczalnych form prawnoorganizacyjnych jej prowadzenia. W...

Dostępne strony