Dokumentacja specjalna w archiwach. Opis tradycyjny i komputerowy

E-książki

Informacje

Książka jest próbą podsumowania ponad 60-letniej praktyki archiwalnej w zakresie opracowania i opisu dokumentacji nieaktowej. W ujęciu historycznym zostały omówione wytyczne metodyczne dla poszczególnych typów dokumentacji oraz droga do standaryzacji opisu na międzynarodowym tle...

Dostępne strony