Czas pracy kierowców. Zagadnienia prawne i praktyczne

E-książki

Informacje

Magdalena Barbara Rycak doktor nauk prawnych; radca prawna specjalizująca się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki czasu pracy, w tym kolczyki srebrne koła czasu pracy kierowców. W latach 2002 2015 przeprowadziła około 100 szkoleń z zakresu czasu pracy kierowców. Jest autorką ponad 100...

Dostępne strony