Cuda w przykładach Wprowadzenie do ogólnego programowania procesów GPU

Podręczniki

Informacje

Od astrofizyki i chemii, przez biologię obliczeniową, aż po analizę sejsmiczną i rekonstrukcję obrazu w tomografii komputerowej - architektura CUDA została entuzjastycznie przyjęta przez środowiska naukowe i akademickie. Znalazła też zastosowanie w wielu strategicznych gałęziach...

Dostępne strony