Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy

E-książki

Informacje

hotel wesela warszawa

Praca zawiera problem wykluczenia społeczności lokalnych w ramach dużego miasta poprzemysłowego z wszystkimi tego uwarunkowaniami i hotel wesela warszawa dziedzictwami. Opisano kie-runek miejskich oddziaływań związanych z reintegracją społeczną osób wykluczonych społecznie, dotkniętych i objętych...

Cena: 17,43 17,60 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie