Bóg, honor, obczyzna

E-książki

Informacje

"W obecnym tomie przypominam dwa skupiska ludzi, którzy stali się przyjaciółmi i odegrali w moim życiu pewną rolę: z kręgu mini traktory kubota "Tygodnika Powszechnego" w Krakowie oraz inteligencji warszawskiej, ze środowiska polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii i mocno z Polską związanych...

Dostępne strony