Bibliografi@ Historia Teoria Praktyka

Nauki humanistyczne

Informacje

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli bibliografii jako specyficznej formy zachowania https://wisiorek.pl/22-lacuszki dziedzictwa kulturowego oraz komunikacji, zwłaszcza naukowej. Czytelnicy znajdą tu zarówno rozważania teoretyczne i terminologiczne, jak i wątki...

Dostępne strony