Atlas rozbioru tusz zwierząt rzeźnych

Podręczniki

Informacje

W książce szczegółowo przedstawiono zasadniczy i uzupełniający rozbiór tusz wieprzowych, wołowych, cielęcych i baranich, a także podano wskaźniki uzysku mięs, tłuszczu i kości w układzie tabelarycznym.Liczne rysunki i fotografie zamieszczone w atlasie znacznie ułatwiają...

Dostępne strony