Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze

Psychologia

Informacje

Podręcznik przedstawia analizę agresywnych zachowań młodzieży oraz odrzucenia rówieśniczego, które mogą przyczynić się do zaburzeń w zakład pogrzebowy memento rozwoju dziecka, w tym do problemu niedostosowania społecznego.Autor omawia: genezę zachowań agresywnych i odrzucenia rówieśniczego w...

Dostępne strony