Afrykanie, Burowie, Brytyjczycy. Studium wzajemnych relacji 1795-1854

Historia

Informacje

"Jako że podziały wśród emigrantów mogą prowadzić do konfliktów, a nawet rozlewu krwi, celem jest zjednoczenie wszystkich emigrantów więzami miłości i pokoju, tak by nikt, kto ma złą wolę, nie znalazł wśród nich schronienia.Pragniemy, by otwarta została droga pokoju i dobrobytu...

Dostępne strony